Skip to main content

ElkeMelk, Molenaarsgraaf

Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit Overig
Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

ElkeMelk gaat vanuit de uier direct en nog warm naar de pasteur en wordt na het verwerken direct aan de supermarkt geleverd. Dit bespaart ongeveer 30 kcal/l bij het koelen en 30 kcal/l bij het pasteuriseren plus tot 3 dagen opslag op 4 graden in een melktank.

Milieu

Onze boerderij heeft een lichte veebezetting. Er worden 1,8 koeien per hectare gehouden. Het jongvee verblijft op een opfokbedrijf in de buurt. Daarbij is onze boerderij al ruim 20 jaar actief in agrarisch natuurbeheer en heeft 5 hectare grasland omgezet naar plasdras t.b.v. het weidevogelbeheer en 5 hectare in bonte weide om de biodiversiteit in stand te houden.

Circulariteit

ElkeMelk kiest bewust voor PET-flessen. Helaas staat plastic in een kwaad daglicht, omdat het vaak gebruikt wordt waar het niet nodig is of waar papier gebruikt kan worden. Wanneer deze recyclebare fles bij het plasticafval wordt gescheiden, is deze verpakking milieuvriendelijker dan glas of drankkarton.

Mobiliteit & Transport

ElkeMelk gaat vanuit de koe direct de fles in en binnen een dag naar het schap. Er is geen transport van de boer naar de fabriek en daarna naar tussenhandel of opslag. Dit scheelt werk, brandstof en maakt ElkeMelk minstens 5 dagen verser dan andere melk.

Overig

Wij zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in en willen iedereen een fijne werkplek geven.

Betrokken bedrijven

LTO Noord ‘Bodem als basis’ Landwaard Agro Diverse informatiebronnen

Maatregelen

Agrarisch natuurbeheer

Over dit bedrijf

ElkeMelk … zet zich in voor een Duurzaam Product. Door onze bedrijfsprocessen te optimaliseren proberen wij met elke stap ons bedrijf te verduurzamen. 
Daarbij zoeken wij naar de optimale mix in zorg voor de koeien, milieu en verwerking van de melk. 
We willen we zo dicht mogelijk bij de natuur staan en de consument dat laten beleven door een ongekend verse en pure melk te maken, direct van de oorsprong.

Bedrijfsdetails

Branche: Agrosector
1 – 10 medewerkers

Kaart

Stel een vraag