Skip to main content

VAO-voorzitter Gert de Jong: ‘Bundel de krachten met andere bedrijven om netcongestie aan te pakken’

15 mei 2024

Niet op eigen houtje iets proberen, maar samen als ondernemers naar oplossingen zoeken om energie uit te wisselen of op te slaan. Daar pleit Gert de Jong, eigenaar van Altronic Automatisering en voorzitter van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (ondernemersvereniging in Hendrik-Ido-Ambacht), voor. In de regio Drechtsteden, waar de VAO ook actief is, zijn inmiddels al 13 verschillende energiecoöperaties bijna of helemaal opgericht. Daar worden zulke energieafspraken met elkaar gemaakt.

Hoe belangrijk is het om als bedrijf iets tegen netcongestie te doen?  
“Netcongestie brengt een flink risico met zich mee, waardoor de bedrijfszekerheid in gevaar kan komen. Denk aan stroomuitval bij overbelasting of extra hoge kosten wanneer je energie wilt terugleveren en deze niet kan worden gebruikt.

De kans bestaat alleen dat de capaciteitsuitbreiding die nodig is op het net niet op tijd uitgevoerd kan worden. Daarom belangrijk om samen te kijken hoe we congestie kunnen voorkomen.
Het is belangrijk om zelf initiatief te nemen als ondernemer en om na te denken over oplossingen om slimmer om kunnen gaan met energie. Bijvoorbeeld door energie te delen met buurbedrijven en door te kijken of energie op andere tijden ingezet kan worden – bijvoorbeeld ’s nachts. Daarnaast is het heel belangrijk om als bedrijven samen te werken.”

Waarom is het zo goed om samen te werken?
“Je kunt dit gewoon niet als individueel bedrijf zelf oplossen. Het is goed om dit samen te doen met andere bedrijven op het bedrijventerrein. Stel samen gemeenschappelijke doelen op en spreek af welke stappen je gaat zetten. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een energiecoöperatie (een groep mensen of bedrijven die samenwerken om energie op te wekken, te delen en te beheren, red).

De voordelen van een energiecoöperatie zijn bijvoorbeeld dat je energie met elkaar kunt delen, collectief inkopen kunt doen, kosten met elkaar kunt verrekenen en samen nadenkt over alternatieve energiebronnen zoals windenergie of over een batterijopslag. In zo’n coöperatie maak je daar samen goede afspraken over.  

Dat kan dus ook betekenen dat je niet direct allemaal laadpalen kunt plaatsen als bedrijf of dat je nog even moet wachten om van het gas af te gaan. Dat kan mogelijk averechts werken op de vraag en het aanbod van het net.”

Welke stappen hebben ondernemers binnen de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) al gezet?
“In de regio Drechtsteden hebben we een samenwerkingsverband met alle ondernemersverenigingen: de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden. De VAO is één van de leden van deze Federatie. Hierdoor hebben we een krachtig samenwerkingsinstrument waarmee we van elkaars kennis en ervaring gebruik kunnen maken. Ook kan elke lokale ondernemersvereniging zo snel schakelen.

Zo hebben we in 1,5 jaar tijd in de regio Drechtsteden zo’n 13 energiecoöperaties bijna of helemaal opgericht. De coöperatie van het bedrijventerrein in de Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht is het verst gevorderd. Daar zijn ook al keuzes gemaakt rondom een energiehandelsplatform en een energiemanagementsysteem.
Verder zijn de ondernemers bezig om collectief energie in te kopen vanuit de coöperatie en om de mogelijkheden van energieopslag met behulp van batterijen te onderzoeken.”

Welke ervaringen hebben jullie als VAO tot nu toe al opgedaan?
“We hebben alle stakeholders vanaf het begin al bij het proces betrokken, dat is heel belangrijk. Betrokken partijen zijn in dit geval ook publieke organisaties zoals netbeheerder Stedin, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en deskundigen op het gebied van energietransitie, juridische zaken en subsidies.”

Welke tips hebben jullie voor andere bedrijven die ook iets tegen netcongestie willen doen?
“1. Houd een kick-off bijeenkomst met bedrijven die hetzelfde vraagstuk hebben. Een startpunt/vraag kan bijvoorbeeld zijn: ik produceer te veel energie met mijn bedrijf en kan het niet aan het net terugleveren om dat het me geld kost. Zou ik deze energie kunnen leveren aan mijn buurman, die deze energie juist nodig heeft?

2. Zorg wel dat je een aantal trekkers hebt die al enthousiast zijn én betrek de ondernemersvereniging erbij.

3. Houd altijd als uitgangspunt vast dat de ondernemer zélf de regie moeten hebben en dat overheidsinstanties met name faciliteren/stimuleren.

4. Delen is vermenigvuldigen! Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Neem voor vragen gerust contact op met mij via: gert@vaonet.nl of 06-54676717.”