Skip to main content

Sortiva slaat met accu’s energie op om later te gebruiken

29 april 2024

Bij afvalverwerker Sortiva uit Alkmaar hebben ze slimme maatregelen genomen om in te spelen op de overbelasting op het netwerk – ook wel netcongestie genoemd. Met speciale accu’s wordt er een soort ‘energiebuffer’ gecreëerd. Manager Rens Groeneveld: “Dankzij deze accu’s zijn we in staat op alle gewenste tijdstippen met onze installaties te draaien.”

Welke maatregelen hebben jullie genomen om netcongestie of overbelasting op het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te voorkomen?
“We hebben twee windmolens en ruim 8.000 zonnepanelen. Daarmee wekken we meer energie op dan we verbruiken. Bij voldoende zon en/of wind kunnen we hierdoor bijna altijd alle activiteiten uitvoeren met onze eigen energie.

Om altijd genoeg elektriciteit te hebben en het elektriciteitsnet niet te overbelasten, gebruiken we een batterij van 1 megawatt. Hiermee kunnen we onze activiteiten voortzetten, zelfs als er niet genoeg zon- of windenergie is. Dat wordt ook wel peakshaving genoemd.

Wij bewaken continu zelf ons eigen energienetwerk. Binnen dit netwerk hebben wij automatische alarmeringen ingesteld die ervoor zorgen dat – als dat nodig is – accu’s worden bijgeschakeld. Als er voldoende capaciteit op ons netwerk is, worden de accu’s automatisch weer opgeladen met onze eigen opgewekte energie.

Daarnaast hebben wij een fulltime projectmedewerker energie. Deze medewerker houdt zich  continu bezig met het verder verbeteren van ons energienetwerk en met het verlagen van onze energieconsumptie. Bijvoorbeeld door aanpassingen in het productieproces en de installatieonderdelen.” ­­

Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe met deze maatregelen?
“Deze zijn positief. Voordat de accu’s er waren moesten in de donkere wintermaanden met weinig wind installaties afgeschakeld worden. Zo konden we binnen ons gecontracteerd vermogen blijven.

Met behulp van de accu’s zijn we nu in staat op alle gewenste tijdstippen met alle installaties te draaien. Het is belangrijk om maatregelen te nemen, omdat de inzet van elektriciteit steeds groter wordt door het verduurzamen van processen en het verlagen van de CO2-footprint.”

Zouden deze maatregelen voor ieder bedrijf geschikt zijn?
In de basis wel. De grootste uitdaging is alleen de benodigde (forse!)  investering. Deze is binnen een normale afschrijvingstermijn niet af te schrijven.

Het systeem werkt verder goed en is voor ieder bedrijf inzetbaar. Ook zonder opwekken van eigen energie kun je met een accupakket je piekbelastingen op het openbare net voorkomen door op dat moment de accu’s te gebruiken en op een ander tijdstip de accu’s vanaf het openbare net weer te laden.

Het is dus alleen nog een forse investering. Wij hebben de accu’s ook niet in eigen beheer en huren deze van een derde partij.”


Hoe belangrijk is het om als bedrijf iets met netcongestie te doen?  
“Doe je dit niet en is het vermogen dat je nodig heb hoger dan het gecontracteerde vermogen dan kun je je werkzaamheden simpelweg niet uitvoeren. Door wel iets met netcongestie te doen, creëer je daarbij ruimte voor andere bedrijven op het openbare energienet. Zij kunnen zich daardoor verder ontwikkelen.”

Welke stappen zouden andere bedrijven als eerste kunnen zetten?
“Dat verschilt sterk per situatie. Het makkelijkste is om  te kijken naar je eigen energieopwekking. Dit vergt echter een investering en ruimte. Deze zijn niet altijd beschikbaar.

Het opslaan van energie met accu’s is nog kostbaarder. Per geval zal er gekeken moeten worden en de afweging gemaakt moeten worden tussen kosten/investering en benodigde energiecapaciteit.”