Skip to main content

RVO komt met handige routekaart voor opzetten energiehubs

15 mei 2024

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een routekaart ontwikkeld voor energiehubs: samenwerkingsverbanden tussen bedrijven om duurzame energie te gebruiken, op te slaan en te delen. Deze hubs zorgen ervoor dat duurzame energie lokaal wordt gebruikt en opgeslagen, waardoor het drukke elektriciteitsnet minder wordt belast.

Steeds meer bedrijven hebben interesse en op zo’n ruim 100 bedrijventerreinen zijn al energiehubs in ontwikkeling. De routekaart geeft inzicht en praktische stappen voor het opzetten van een energiehub.
Bekijk de routekaart hier of ga naar de website van de RVO.

De routekaart kwam tot stand op initiatief van EZK en RVO en is mede ontwikkeld door TNO, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (vertegenwoordigd door OostNL), InvestNL, Netbeheer Nederland, Topsector Energie/TKI Urban Energy, NP-RES en Energie Samen.