Skip to main content

Dieuwertje Keizer van Netbeheer Nederland: ‘Denk goed na over je huidige en toekomstige stroomgebruik’

13 mei 2024

Iedere ondernemer krijgt op den duur te maken met netcongestie: de vraag naar stroom is dan groter dan het net op dat moment kan leveren. Dat stelt Dieuwertje Keizer van Netbeheer Nederland, de vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. “Slimme ondernemers met zonnepanelen bereiden zich hierop voor door na te denken over de vraag hoe ze hun opgewekte stroom slimmer kunnen benutten.”

Hoe groot is het probleem van netcongestie op dit moment in Nederland?
“Vrijwel overal raken de stroomnetten steeds voller. We gebruiken steeds meer stroom én we wekken steeds meer duurzame stroom op. Dat is echter niet op hetzelfde moment of op dezelfde locatie. Al die stroom moet het stroomnet op. Op sommige plekken en op sommige momenten worden de grenzen bereikt van wat het stroomnet aankan. In die gevallen spreken we van netcongestie.”

Waarom is het zo belangrijk om als bedrijf maatregelen te nemen?
“Iedereen heeft een rol in het nieuwe energiesysteem. Ongeacht of je energie levert (invoedt) of afneemt. Slimme ondernemers met zonnepanelen bereiden zich voor door na te denken over het slimmer benutten van de opgewekte stroom. Oftewel: houd de zon in huis of in je bedrijf! Door je voor te bereiden op het energiesysteem van de toekomst help je jezelf. En daarmee zorg je dat er ruimte is om anderen een aansluiting op het net te kunnen geven.

Daarnaast is het raadzaam om na te denken over lokale opslag, zodat je de overtollige stroom op andere momenten kunt gebruiken, bijvoorbeeld op de momenten dat stroom heel duur is.”  

Zie je al veel goede voorbeelden van bedrijven in Nederland die dit al hebben gedaan? Zo ja, welke?
“De bedrijven die op de Duurzame Bedrijven Route staan, laten al zien dat er veel initiatieven zijn om onze energievoorziening te verduurzamen. Daarnaast zien we steeds vaker initiatieven rond het slim benutten van de netcapaciteit, zoals in energiehubs gebeurt.”

Uit een onderzoek van Enexis blijkt dat driekwart van de Nederlandse bedrijven denkt dat er altijd plek is op het stroomnet als zij dat nodig hebben. Wat zou je ondernemers hier nog over willen meegeven?
“Vroeg of laat krijgen we allemaal met netcongestie te maken. Als je jouw huidige aansluiting wil verzwaren, omdat je het bedrijf wil laten groeien of omdat je meer elektrische auto’s of nieuwe machines wil aanschaffen, dan moet je in overleg met de netbeheerder om te kijken of dat allemaal wel op het net past. Het kan dan zijn dan je even moet wachten met de investering.

Kortom, denk na over jouw stroomgebruik nu en in de toekomst. En check wat de situatie in jouw regio is via de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland: Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl).”

In hoeverre zijn er al voldoende oplossingen/opties beschikbaar voor bedrijven om bijvoorbeeld iets met collectieve of individuele energieopslag te doen?
“Er kan meer dan je denkt. En vaak al met kleine aanpassingen. Soms kun je door iets te schuiven in de tijd al beter gebruikmaken van zelf opgewekte energie. Of door het gebruik af te stemmen op het energiegebruik van de buren. Ook kan het raadzaam zijn te investeren in batterijen voor opslag.

Netbeheerders hanteren nieuwe contractvormen voor ondernemers die flexibel om kunnen gaan met hun energieverbruik, met daarbij gunstige tarieven voor hen die de pieken weten te vermijden.”

Met welke stappen/maatregelen kunnen bedrijven het beste beginnen als ze iets willen doen om die overbelasting van het net bij hun eigen bedrijf willen voorkomen?
“Kijk allereerst naar wat er binnen de huidige aansluiting al wel mogelijk is. Neem daarbij de opties mee zoals het op andere momenten gebruiken van de stroom, en vergeet vooral niet om te kijken naar manieren om energie te besparen. Henry Ford zei het al: ‘Je wordt niet rijk door wat je verdient, maar door wat je niet uitgeeft.’

Ga daarna in gesprek met de netbeheerder. Samen kunnen jullie kijken wat voor jouw unieke situatie de beste oplossing is.”