Skip to main content

Waterman Onions, Emmeloord

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Mobiliteit Overig

Thema’s

Bedrijfspand

Duurzame energie:
Waterman heeft de ambitie te verduurzamen en wil daarbij niet verder wachten op regelgeving. In dit kader werkten wij samen met onze toeleveranciers Tolsma Techniek en Scholt Energy om te onderzoeken hoe het droog, – sorteer- en verpakkingsproces van de uien verduurzaamd kon worden op zowel energetisch gebied als op milieubelasting (uitstoot). Het drogen van de uien vraagt enorm veel energie. Vanuit de duurzaamheidsgedachte is het idee geboren om hernieuwbare energie, wind- en zonne-energie in combinatie met een energystorage (grote elektra/batterijopslag) toe te passen om aan de actuele energievraag van het uienverwerkingsproces te kunnen voldoen.

De grootste eerste stap die al gezet is, is het verduurzamen van de energieopwekking. Waterman heeft in de periode 2018-2023 al geïnvesteerd in een enorme PV-installatie ter grootte van 6.600 zonnepanelen op onze daken die samen 1.9MWh per jaar (in 2023) opwekken. Daarnaast zijn wij bezig met de koppeling van een
nabijgelegen windmolen. Dit zal betekenen dat wij ons volledige jaarverbruik aan elektra duurzaam (groen) kunnen opwekken.

Waar Waterman tegen aanloopt, is dat de energievraag die kan fluctueren in het droogproces en het aanbod van hernieuwbare energie (zon en wind) in combinatie met warmtepompen niet goed op elkaar aansluiten, waardoor er energie verloren gaat of dat er bij een piekvraag alsnog gebruik gemaakt moet worden van aardgas. Om de energie-efficiency te verhogen gaan wij een lokale smart grid aanleggen. Dit wil zeggen, koppeling van onze groene elektra-opwekkers (zon en wind) in combinatie met een Energy Storage System (ESS) met een vermogen van 1 MW en een capaciteit van 2 MWh. Dit alles gestuurd met een geavanceerd energiemanagementsysteem (EMS).

Het einddoel is om volledig groen energetisch zelfvoorzienend te zijn en het droogproces en het overige verwerkingsproces van de uien van eigen opgewekte energie te kunnen voorzien. De energievraag en lokaal duurzaam opgewekte energie kunnen dan naadloos op elkaar sluiten, zodat er geen energie verloren gaat bij overproductie en bij te weinig aanbod van opgewekte energie er geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Duurzame inkoop en productieproces: Duurzaam inkopen betekent dat Waterman bij haar inkoopbeslissingen naast prijs en kwaliteit ook rekening houdt met de milieu-, klimaat en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten. De focus ligt niet meer alleen op de eigen activiteiten, maar er dient ook rekening gehouden te worden met de gehele keten. Het begrip ketenverantwoordelijkheid komt hierbij dan om de hoek kijken. Waterman voert een proactief beleid, waarbij de focus ligt op CO2-reductie. Inkoop: – lnkoop van gecertificeerde uien denk aan GLOBAL GAP / GRASP zowel in binnen- als buitenland, denk bv hier ook aan Planet Proof uien (uien speciaal geteeld worden met een zo laag gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen en kunstmest); – Samen met Telers onderzoeken naar nieuwe innovatieve milieuvriendelijke teeltmethoden (denk bv precisie landbouwtechnieken); – Keten samenwerking met Biologische landbouwbedrijf Poppe landbouw, in2O22 hebben wij BioQrops opgezet als doel om gezamenlijk de verkoop en marketing van biologische producten naar een next level te brengen. Daarnaast vergroting en verbreding van directe afzetkanalen van biologische vollegrondse producten in export en retailmarkten in geheel Europa; Productieproces: – Energiebesparing in eigen gebouw zoals isolatie, spaarlampen/ledverlichting, uitzetten pc’s, minder waterverbruik, verwa rmen en verkoelen; – Verwaarden van reststromen; van uienpellen kunnen we pallets en/ of reststof voor biogas te maken, => afvalstof wordt een reststroom met financiële waarde; – Voedselverspilling tegengaan; een mooi voorbeeld hiervan dat wij onze producten die uiterlijk afwijkend vormen hebben, zeg maar de “” kneusjes” om te zetten naar nieuwe innovatieve gemaksproducten zoals purees en shotjes via ons samenwerkingsverband Faiafood (meer hierover via https://faiafood.nl/); – gebruik van afbreekverpakkingen (Cellulose verpakkingen ipv plastic); – Aanpassing administratieve processen met efficiëntere inzet van energie en materialen papierloos werken en indien van toepassing automatisch tweezijdig printen, maximale elektronische afhandeling, mails met milieudisclaimer (denk aan “Think before You’ print”); – Verbeterde afvalscheiding (papier, gft, plastics e.d.); – Bewustwording blijven creëren onder medewerkers van de noodzaak en opbrengst van energiezuiniger werken => een mooi voorbeeld van interne communicatie die we met onze werkgroep bespreken. Als voorbeeld we hebben door deze kleine stappen alreeds in 2022 100 ton CO2 besparing weten te realiseren door machines tijdens pauze uit te zetten en ledverlichting met bewegingssensoren toe te passen.

Milieu

Zie ook duurzame huisvesting

Mobiliteit & Transport

Duurzame logistiek en mobiliteit: Streven naar duurzame logistiek en mobiliteit betekent voor Waterman dat we de negatieve effecten van aan- en afvoertransporten op het milieu proberen te reduceren. Maatregelen op dit vlak kunnen worden onderverdeeld in twee deelgebieden: 1. Reduceren aantal wegtransport bewegingen door gebruik te maken van binnenvaarttransport: Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zeecontainers die gedeeltelijk worden verladen via binnenvaarthaven Flevokust in Lelystad. Waterman was de eerste verlader/ gebruiker van Flevokust in 2016 dat was echt pionieren omdat de containerterminal zelf nog niet klaar was en daarom via de tijdelijke kade van de Maxima elektriciteitscentrale moest gebeuren, dat was pionieren 2.0 maar het is gelukt, daar zijn we supertrots op; 2. Maatregelen m.b.t. groener maken eigen transportmiddelen: Sinds 2023 zijn alle interne transportmiddelen 100% elektrisch. Daarnaast streven wij er naar om ons wagenpark van personenauto’s en vrachtwagens gefaseerd om te stellen naar elektrisch en/of waterstof.

Overig

Duurzaam personeelsbeleid betekent voor Waterman onder meer: – Zorgen dat medewerkers zich gezond en vitaal voelen en graag aan het werk zijn. Een mooi voorbeeld is dat we 2 dagen per week gratis fruit op het werk aanbieden, daarnaast worden er aantal keren per jaar diverse sportclinics aangeboden om samen te sporten. Diverse werknemers zijn hierbij gestimuleerd om te gaan sporten of zelfs voor het eerst in hun leven te gaan hardlopen, inclusief mijzelf! lnmiddels nemen we 2 keer per jaar gezamenlijk deel aan diverse hardloopevenementen in Flevoland. Diverse Watermannen/vrouwen loopteams nemen nu met groot enthousiasme hieraan deel, tot groot succes mogen we trots zeggen! – Het bieden van opleidingsmogelijkheden, zodat doorontwikkeling in het werk mogelijk blijft; ook het aanbieden van gratis taalcursussen voor onze niet Nederlandstalige werknemers; – Speciale aandacht voor inzet van mensen met een arbeidsbeperking binnen ons bedrijf; – Actieve MVO deelname en betrokkenheid van onze werknemer via onze “MVO werkgroep” en anderzijds via onze personeelsvergadering, nieuwsbrief en digitaal via intern Narrow casting worden dagelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en MVO. Ook het vieren van (kleine) successen hoort daarbij d.m.v. extra aandacht op het Narrow casting met een lekker stuk gebak. – Het respecteren van verschillende culturen met behoud van de normen en waarden binnen ons bedrijf.

Betrokken bedrijven

Tolsma-Grisnich, Kenter, Scholt, Beter Duurzaam, SolarEdge, Ampowr, Rabobank, Boxum Installatiebedrijf, Installvision, Liander en Energie Expertisecentrum Flevoland

Maatregelen

Actieve zonwering
Afvalscheiding en -preventie
Bedrijfskleding
Beperkte onkostenregeling eigen auto
Bevorderen transport per spoor en/of schip
Bewegingssensor
Circulaire bedrijfsvoering
Dakisolatie
Diversiteit
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Elektrificatie productieproces
Elektrische oplaadpunten
Energiemonitor
Energiezuinige (productie)apparatuur
Energiezuinige scheepsvaart
Geautomatiseerde deuren
Gevelisolatie
Gezondheid medewerkers
Industriële warmtepomp
Inzet monitorings- en planningsinstrumenten voor transport
Isolerend glas, deuren & kozijnen
Kleine isolerende maatregelen
Ledverlichting
Mechanische ventilatie
Optimalisatie productieproces
Organisatiecultuur sociale missie
Print- en kopieerbeleid
PV-panelen
Rapporteren & monitoren
Reduceren ‘leeg retour rijden’
Reinigen en ontvetten
Samenwerking in productieketen en kennisdeling
Schoonmaken
Slimme meter
Sturen
Terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen
Tijdschakelklok
Vloerisolatie
Vraaggestuurd verwarmen
Wand- en vloerverwarming
Wandisolatie

Over dit bedrijf

Wij als Waterman Onions onderschrijven het belang van een duurzame bedrijfsvoering en maatschappelijke verantwoord ondernemen en houden rekening met de impact van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Wij vinden het zeer belangrijk om als Waterman Onions ons steentje te kunnen bijdragen. Dit zien en voelen wij niet als een op zichzelf staand onderwerp; maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid is dan ook stevig in onze visie en strategie verankerd en vormt een integraal onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Bedrijfsdetails

Branche: Agrosector
Bouwjaar: 2015
50 – 250 medewerkers

Kaart

Stel een vraag