Skip to main content

Verstegen Spices & Sauces B.V., Rotterdam

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit Overig

Sinds 2019 heeft ons kantoorgebouw energielabel A. Hiervoor hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen: LED-verlichting, een wtw-systeem, balansventilatie, zonnepanelen en spouwmuurisolatie. Rondom ons kantoorpand is gevelbeplanting aangebracht en is de parkeerplaats voorzien van sedum en een boom. Sinds eind 2023 is er ook een klein voedselbos met 150 bomen, planten en struiken aangeplant.

Thema’s

Bedrijfspand

Voor ons kantoorgebouw (bouwjaar 1973) zijn alle mogelijke verduurzamingsmaateregelen getroffen waardoor het sinds 2019 energielabel A heeft: o.a. LED-verlichting, wtw-systeem, balansventilatie, zonnepanelen en spouwmuurisolatie.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Duurzaamheid is, of wordt in dit jaar, geïntegreerd in ons verpakkingsbeleid, inkoopbeleid en innovatiebeleid. Hiermee wordt het een uitgangspunt voor al onze product introducties. Verder starten we in 2024 met lean alsonze aanpak voor procesoptimalisatie.

Milieu

Rondom ons kantoorpand is gevelbeplanting aangebracht en is de parkeerplaats voorzien van sedem en een boom. Sinds eind 2023 is ook een klein Voedselbos met 150 bomen, planten en struiken aangeplant.

Circulariteit

Circulariteit is een belangrijke waarde voor Verstegen. Het is een eis geworden voor het ontwerp van nieuwe verpakkingen en voor de verwerking van ons eigen afval.

Mobiliteit & Transport

Momenteel hebben al onze vrachtwagens euro-5- of euro-6-motoren, onlangs is het duurzaam mobiliteitsbeleid aangepast met de doelstelling in 2050 enkel elektrische vrachtwagens te hebben (tenzij er tegen die tijd een duurzamer alternatief is). Vanaf 2024 is elke nieuwe lease- of bedrijfsauto elektrisch.

Overig

Sociaal is een kernwaarde van Verstegen. Zo hebben we beleid op sociale veiligheid, diversiteit & inclusiviteit en kunnen medewerkers op eigen initiatief kosteloos trainingen en taalcursussen volgen. Daarnaast bieden we ism Rotterdam Inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk.

Betrokken bedrijven

The Wearth Company (duurzame visie & ambities) FairFood (living income & supply chain traceability)

Maatregelen

Actieve zonwering
Afvalscheiding en -preventie
Agrarisch natuurbeheer
Bevordering biodiversiteit
Bewegingssensor
Circulaire bedrijfsvoering
Droogtebestendige beplanting
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Duurzame bemesting
Elektrificatie productieproces
Elektrische auto’s
Elektrische oplaadpunten
Energiezuinige (productie)apparatuur
Gevelbeplanting
Gevelisolatie
Gezondheid medewerkers
Groene werkomgeving
HRe-ketel
Industriële warmtepomp
Inheemse bomen
Isolerend glas, deuren & kozijnen
Ledverlichting
Optimalisatie productieproces
Organisatiecultuur sociale missie
Perslucht
Productkoeling
PV-panelen
Rapporteren & monitoren
Regeling thuis- en/of telewerken
Regenwaterhergebruik
Samenwerking in productieketen en kennisdeling
Spouwmuurisolatie
Sturen
Terugdringen van broeikasgasemissies
Terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen
Tijdschakelklok ruimteverwarming
Verbetering waterverbruik
Verpakken
Warmteterugwinning afzuiglucht

Over dit bedrijf

Vanaf 2022 is duurzaamheid een integraal onderdeel van onze organisatie. In januari 2023 werd het programma “Great Taste, Better Future” gelanceerd: onze strategische koers tot 2035. CEO Michel Driessen heeft als doel gesteld: ” We stoppen met het uitputten van de aarde en beginnen met iets terug te geven. Zoveel zelfs dat we, met terugwerkende kracht, het uitputten van de aarde gedurende drie generaties voor mij kunnen compenseren.” Hoe we dat gaan doen staat beschreven in 33 ambities. Voor deze inschrijving focussen we graag op drie thema’s welke we hieronder verder uiteenzetten.

Regeneratieve landbouw

Als bedrijf met een wereldwijde agrarische toeleveringsketen, waarbij we verbonden zijn met tienduizenden boeren, beschouwt Verstegen landbouw als het krachtigste middel voor positieve verandering. Daarom vormt regeneratieve landbouw voor ons het startpunt van duurzaamheid. We hanteren een handboek met standaarden en tools om regeneratieve landbouwprincipes toe te passen en de positieve effecten op bodemgezondheid te meten. Met dit handboek en een nulmeting streven we doelgericht naar een portfolio van kruiden en specerijen dat volledig afkomstig is uit regeneratieve landbouw. Een belangrijk sociaal effect, en tevens een ambitie van ons, is het verbeteren van het inkomen van de boeren, dankzij de bevordering van bodemgezondheid die leidt tot een hogere productiviteit per vierkante meter.

Net-Zero

Recentelijk hebben we onze Net-Zero doelstellingen bij SBTi ingediend. In de afgelopen jaren hebben we al stappen ondernomen om onze scope 1 en 2 uitstoot te verminderen o.a. door zelf duurzame energie op te wekken uit Nederlandse wind en zon. We hebben een dak bedekt met 876 zonnepanelen. Ons volgende doel is om in de komende jaren volledig over te schakelen naar elektriciteit en afscheid te nemen van gas voor onze productie. Voor onze inspanningen hebben we begin 2023 de EKZ Energy Award Bedrijven ontvangen.

Sinds 2018 monitoren we ook onze scope 3 uitstoot, waardoor we gerichte maatregelen kunnen nemen om deze te verminderen. Binnen Verstegen ligt de focus op het verminderen van water- en product afvalverspilling. In onze keten dragen we bij aan regeneratieve landbouw, wat resulteert in minder emissies en een verhoogde CO2-opname door de bodem. Vanaf 2024 vragen we ook onze tier 1 en 2 leveranciers om met ons te delen hoe zij van plan zijn om hun uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen. 

Circulair

Verstegen hecht grote waarde aan het verantwoord beheren van de natuurlijke hulpbronnen die de aarde ons schenkt. Daarom streven wij ernaar om tegen 2035 een portfolio te hebben dat bestaat uit 100% circulaire verpakkingen. Naast onze inspanningen op het gebied van verpakkingsmaterialen, optimaliseren we ook onze processen om afval te minimaliseren en product verspilling tegen te gaan. Op deze manier streven we ernaar een positieve bijdrage te leveren aan het herstellen van de natuurlijke balans van onze plaPrivatet. 

Bedrijfsdetails

Branche: Industrie
Energielabel: A
Bouwjaar: 1973
250 of meer medewerkers
Ecovadis

Ecovadis Goud

Kaart

Stel een vraag