Skip to main content

Verloop Drukkerij, Alblasserdam

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit Overig

Thema’s

Bedrijfspand

Energieopwekking (360 panelen). Loods verwarmt door warme lucht. Isolatie CV.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Om de kwaliteit van ons milieumanagementsysteem te handhaven, worden periodiek interne audits uitgevoerd naar de mate van milieubewustzijn op de werkvloer, het naleven van geldende wet- en regel-geving (juridische audit) en de feitelijke werking van ons managementsysteem. Aan de hand van de uit de interne audits verkregen resultaten, toetst de directie jaarlijks de feitelijk behaalde milieuprestatie aan eerder vastgestelde doelstellingen (Kern Prestatie Indicatoren, KPI’s).

Wij informeren actief onze externe stakeholders (met name de lokale overheid, toeleveranciers maar ook onze klanten) onder andere via berichtgeving op onze website, over onze behaalde milieuprestaties.

Milieu

Daar waar mogelijk toepassen van minder belastende processen en technieken: Onder andere: Reductie van IPA (een vluchtig oplosmiddel die schadelijk kan zijn voor medewerkers). De reductie van IPA hebben zodanig verbeterd dat we momenteel IPA-Vrij (alcohol vrij) drukken.

Een 100% gebruik van K3- en K4-wasmiddelen die een hoog vlampunt hebben.

Drukplaten worden geheel gerecycled waardoor de eerdere chemische verwerking daarvan met 100% is gereduceerd. Dit is vanzelfsprekend gunstig voor het milieu.

Het naleven van de eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van Drukwerk.

Het rekening houden met de CO2-footprint. Wij zijn gecertificeerd door climatecalc.eu zodat wij onze CO2-footprint in beeld kunnen brengen. Om te kunnen compenseren is dit van groot belang. Wij hebben de footprint van onze organisatie in kaart gebracht en compenseren structureel de CO2-uitstoot op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Dat doen wij via een gecertificeerd bosproject van Trees for All. Door de aanschaf van 2400 bomen (bedrijfsbos) in 2022 waarvan er 1000 in Nederland (Venlo) staan en 1400 in het buitenland (Ghana) compenseren wij voor 100% onze uitstoot. Het planten van de bomen in het buitenland draagt ook bij aan social return. De lokale bevolking wordt van werk voorzien en men stimuleert hiermee de economie in derde wereldlanden.

Het gebruikmaken van BIO-inkt: elke inkt is samengesteld uit een aantal grondstoffen; pigmenten, harsen, verdunners en hulpstoffen. Het hedendaags pigment is synthetisch en wordt vervaardigd uit chemische verbindingen met aardolie als grondstof. We maken, in plaats van minerale oliën, gebruik van plantaardige oliën. Dit zijn Bio-inkten en deze voldoen beter aan duurzaamheidcriteria, omdat de grondstoffen onbeperkt herplantbaar zijn.

Wij drukken IPA-vrij (proces zonder chemische stoffen). Bij nieuwe investeringen houden we rekening met de aanschaf van duurzame apparatuur. Het gebruik van BIO-inkten. Wij wekken zelf een groot gedeelte van ons stroomverbruik op. Door middel van een investering in een eigen bedrijfsbos compenseren wij CO2-uitstoot. Afvalstromen worden in kaart gebracht en gemonitord.

Circulariteit

Vanaf de inkoop van papier uit verantwoord beheerde bossen (FSC), de verwerking van drukwerk met behulp van milieuvriendelijke producten en reductie van chemische stoffen tot aan de verwerking van afvalstoffen en het recyclen van papier afval wat weer hergebruikt kan worden voor de productie van duurzame grondstoffen.

Mobiliteit & Transport

In opdracht van onze klanten verzenden wij jaarlijks flink wat drukwerk. Hoe meer post we verzenden, hoe hoger de CO2-uitstoot. Wij zijn in het bezit van het certificaat CO2-neutrale postbezorging van PostNL Dit houdt in dat u via ons de Co2-uitstoot compenseert. Dit door te investeren in duurzame projecten.

Overig

Verloop drukkerij handelt vanuit een christelijke levensovertuiging waarbij op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met mensen, hun waarden en normen. In een sector waar creativiteit zo centraal staat, is vernieuwing essentieel. Persoonlijke ontwikkeling, blijven leren, is daarvoor van groot belang.

Betrokken bedrijven

De energiesnoeier, Omgevingsdienst ZHZ, LivingSun BV, Digigroep (ISO-begeleiding en advisering) en Rikxoort B.V.

Maatregelen

Afvalscheiding en -preventie
Bedrijfskleding
Capaciteitsregeling ruimteventilatie
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Electrische verwarming
Energiemonitor
Energiezuinig bevochtigen
Energiezuinige (productie)apparatuur
Gezondheid medewerkers
Intern en extern HR-beleid
Isolerend glas, deuren & kozijnen
Ledverlichting
Optimalisatie productieproces
Perslucht
PV-panelen
Rapporteren & monitoren
Schoonmaken
Slimme meter
Sturen

Over dit bedrijf

Verloop Drukkerij ….vindt dat zij de opdracht heeft om zorgvuldig om te gaan met de aarde. Zij Privatemt de verantwoordelijkheid in haar rol als drukker en optimaliseert continu productiemiddelen en productiemethoden. Steeds schoner, steeds milieuvriendelijker.

Bedrijfsdetails

Branche: ICT, media en communicatie, Zakelijke dienstverlening
Bouwjaar: 1996
10 – 50 medewerkers
ISO 14001, Milieubarometer

FSC®-papier, CO2-neutrale postbezorging, IPA vrij drukken (proces zonder chemische stoffen), CO2 voetafdruk-certificaat (Climate Calc), Bedrijfsbos (Trees for All), Zonnepanelen, ISO 9001, ISO 14001

Kaart

Stel een vraag