Skip to main content

NS Groep N.V., Utrecht

Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit Overig
Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Een mobiele, bereikbare samenleving draagt bij aan een gezonde en levendige economie. Reizen per trein is beter voor het milieu dan veel andere vormen van vervoer. Bovendien verbindt het mensen en zorgt het voor sociaal contact. NS is koploper in duurzame mobiliteit en wil dit ook blijven.

https://www.ns.nl/over-ns/duurzaamheid/fossielvrij/energiebesparende-maatregelen.html

Milieu

We willen jaarlijks 2.500 tot 5.000 m2 op en rond de stations biodiverser en groener te maken. Samen met ProRail en de gemeentes. Daarom laten we verschillende inheemse bloemenmengsels, sedum-vegetaties en bloeiende beplanting in bakken en borders op de perrons en in de omgeving van stations. Ook plaatsen we karakteristieke bomen die de ruimte krijgen om oud te worden. Dit trekt insecten en vogels aan en stimuleert de biodiversiteit.

Mooie voorbeelden vind je al in Leiden Centraal, Rotterdam Centraal, Arnhem Centraal, Utrecht Centraal, Bussum-Zuid, Enkhuizen, Bilthoven, Deventer, Santpoort Zuid, Culemborg en Zandvoort. Station Coevorden is een goed voorbeeld waarin NS en de gemeente het stationsgebied gezamenlijk groener hebben gemaakt.

Pilot meer biodiversiteit op drie stations
De actie om meer biodiversiteit te creëren vindt onder andere plaats op station Driebergen-Zeist. Voor de vogels hangen er nestkastjes én is er een huismussentil geplaatst. Rondom het station zijn planten, heesters, bloembollen geplant. Kinderen strooiden zaadjes voor wilde bloemen. De combinatie van planten en bloemen en de goede ligging van het insectenhotel, zorgen ervoor dat het station een walhalla is voor insecten. De insecten dienen als voedsel voor vogels.

Op station Rotterdam-Alexander en station Castricum is ook een insectenhotel geplaatst. Op station Rotterdam Alexander komen daar ook nog eens 40 nestkastjes bij. Na twee jaar wordt gekeken hoe de pilot is verlopen en krijgen mogelijk ook andere stations insectenhotels en nestkasten.

Circulariteit

We zijn zuinig met grondstoffen en op onze producten. Door circulair ontwerpen en circulair inkopen hebben we minder (nieuwe) grondstoffen nodig en voorkomen we afval in de toekomst. We kiezen voor hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen. Door bewust en slim gebruik, goed onderhoud en levensduurverlening maken we efficiënt en optimaal (her)gebruik van onze producten. Als we toch afscheid moeten nemen van producten dan zorgen we voor een hoogwaardige nieuwe bestemming.

Mobiliteit & Transport

Op dit moment rijden we klimaatneutraal, maar als het niet waait zijn we nog wel afhankelijk van fossiele back-up. We zijn daarom bezig met het opwekken van energie op onze eigen gebouwen en gronden. Zo zijn al 7 werkplaatsen voorzien van zonnepanelen en zijn er 6 windturbines geplaatst in de nabijheid van Amsterdam (windpark Nieuwe Hemweg). Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor plaatsing van zonnepanelen op P+R terreinen in combinatie met laadpalen voor elektrische auto’s.

Overig

Het creëren van 200 duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking is een van onze speerpunten. We werken hiervoor samen met gespecialiseerde werving- en selectiebureaus en ook binnen onze eigen recruitmentafdeling is hiervoor een speciaal team. Wij kunnen daardoor de behoeftes van deze doelgroep beter inschatten en gemakkelijker passend werk vinden. Bij NS staat het talent van de kandidaat en medewerker voorop, we kijken daarna wat iemand van ons nodig heeft op het gebied van praktische zaken (inrichten aangepaste werkplek, voorzieningen, beste werktijden). Voorop staat het talent van de kandidaat en of iemand past bij de functie. De medewerkers komen bij NS in dienst net als alle andere medewerkers met dezelfde arbeidsvoorwaarden van het desbetreffende bedrijfsonderdeel.

In de samenwerking met onze leveranciers streven we ernaar zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking in te zetten bij NS. Hiermee willen we samen met onze leveranciers bijdragen aan sociale doelstellingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We passen dit toe in een aantal lopende contractafspraken en bij aanbestedingen. Dit is onder andere gebeurd in de contracten voor beheer van de fietsenstallingen en het inzetten van uitzendkrachten.

Voormalige vluchtelingen vormen een speciale groep medewerkers. We stimuleren de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF), gemeenten en andere organisaties. Samen met UAF zorgen wij voor jaarlijks 5 (betaalde) werkervaringsplaatsen van 9 maanden voor hoger opgeleide vluchtelingen. In 2018 hebben we samen met organisaties die vluchtelingen begeleiden naar werk, kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor de retailbedrijven. NS deelt de opgedane kennis en ervaring regelmatig met andere werkgevers, organisaties en gemeenten.

https://www.werkenbijns.nl/over-ns/diversiteit-en-inclusie?_ga=2.136852280.909250339.1694675387-2049907058.1694675385

Maatregelen

Afvalscheiding en -preventie
Bedrijfskleding
Bevorderen transport per spoor en/of schip
Bevordering biodiversiteit
Circulaire (kantoor)inrichting
Circulaire bedrijfsvoering
Diversiteit
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Duurzaam vervoerplan
Elektrische oplaadpunten
Gevelisolatie
Gezondheid medewerkers
Groen / blauw dak
Groendak
Intern en extern HR-beleid
Isolerend glas, deuren & kozijnen
Kleine isolerende maatregelen
Ledverlichting
Mensenrechten
Natuurlijke ventilatie
Organisatiecultuur sociale missie
OV-abonnement vanuit werkgever
Parkeerbeleid
Pendeldienst v/n station
PV-panelen
Rapporteren & monitoren
Regeling thuis- en/of telewerken
Samenwerking in productieketen en kennisdeling
Schoonmaken
Serverruimte | ICT
Sturen
VR/HR(e)-ketel
Waterbesparende maatregelen

Over dit bedrijf

Nederlandse Spoorwegen … voor een duurzaam bereikbaar Nederland. Voor en door iedereen. Dat is waar NS voor staat. 

Daarom ondernemen wij fossielvrij, circulair en groen. Voor en door iedereen. Zo leveren wij onze bijdrage aan het Parijs-akkoord én dragen we significant bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de VN. Wil je weten hoe wij dat doen? Kijk dan op: Duurzaamheid | Over NS | NS.

Een mobiele, bereikbare samenleving draagt bij aan een gezonde en levendige economie. Reizen per trein is beter voor het milieu dan veel andere vormen van vervoer. Bovendien verbindt het mensen en zorgt het voor sociaal contact. NS is koploper in duurzame mobiliteit en wil dit ook blijven.

Bedrijfsdetails

Branche: Persoonlijke dienstverlening en not-for-profit, Vervoer, post en opslag, Zakelijke dienstverlening
Energielabel: A
Bouwjaar: 1990
250 of meer medewerkers
BREEAM

Kaart

Stel een vraag