Skip to main content

Melkveehouderij Mattias Verhoef / Proeftuin Veenweiden, Brandwijk

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit

Thema’s

Bedrijfspand

Zonnepanelen. Warmte terugwinning uit melk.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Eiwitniveau omlaag gebracht. Daardoor minder stikstofuitstoot 70% gedaald tegenoverstaande van 2015.

Milieu

– Uitgebreid pakket agrarisch natuurbeheer
– Agroforestry
– Beheer natuurgebied
– CO2-reductie door middel van waterinfiltratie

Circulariteit

Koeien halen 85 % van hun eiwit van eigen land en totaal rantsoen komt ook in die buurt.

Mobiliteit & Transport

Kleinere machines aangeschaft, en koe veel meer zelf laten halen dmv weiden. Ook veel mindere krachtvoerders.

Betrokken bedrijven

DLV advies, PPP agro advies. Vele fijne mensen uit de Alblasserwaard

Maatregelen

Agrarisch natuurbeheer
Bevordering biodiversiteit
Circulaire bedrijfsvoering
Daglichtafhankelijke regeling
Daglichtsysteem
Drinkwaterbron
Droogtebestendige beplanting
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Duurzame bemesting
Faunavoorziening
Groene boomspiegel
Groene werkomgeving
Inheemse bomen
Koelen met koude buitenlucht
Kruidenrijke berm
Moestuin / pluktuin
Natuurlijke bedrijfskavel
Natuurlijke ventilatie
Optimalisatie productieproces
Perslucht
PV-panelen
Samenwerking in productieketen en kennisdeling
Terugdringen van broeikasgasemissies
Terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen
Toerenregeling pompen en elektromotoren
Verbetering waterverbruik
Vrijwilligerswerk
Warmteterugwinning uit productieproces

Over dit bedrijf

Melkveehouderij Mattias Verhoef / Proeftuin Veenweiden … is een biologisch melkveebedrijf. In het bedrijf proberen we de koeien te voeren zo veel mogelijk wat natuurlijk is (zoals in schepping is bedoeld). Dat betekend met zo min mogelijk input van buiten het bedrijf, en zoveel mogelijk natuurlijk gedrag (bv kalf bij de koe). Verder proberen wij met verschillende projecten, zoals waterinfiltratie systeem voor bodemdaling, agroforestry bomen voor koeien, en kijken we binnen een project om stikstof, methaan en co2 te reduceren. Verder werken we samen met Staatsbosbeheer om samen de biodiversiteit te versterken. Ook is het eerste Tiny house geplaatst, een verdienmodel voor ons maar ook gelijk maatschappelijke oplossing. 

Bedrijfsdetails

Branche: Agrosector
1 – 10 medewerkers

Kaart

Stel een vraag