Skip to main content

Lidl DC Oosterhout, Oosterhout

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit Overig

Thema’s

Bedrijfspand

Het distributiecentrum is ook uitgevoerd in een gasloos energieconcept, gelijk aan het voorgaande distributiecentrum in Waddinxveen. Het concept bestaat uit een warmte-/koudeopslag (WKO), gecombineerd met een warmtepomp. De restwarmte uit de koelinstallatie wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw. Een belangrijk aspect bij het energiezuinig ontwerpen van de installaties is de koppeling tussen de warenkoeling en de conditionering van de overige gebouwdelen. Er is gekozen voor hetzelfde concept als bij de gerealiseerde projecten, omdat het energie-efficiënt en duurzaam is. Daarnaast heeft de Lidl goede ervaringen met de systemen. Het is een beproefde en bewezen techniek. In het gehele systeem wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke koudemiddelen (ammoniak NH3 en koolstofdioxide CO2). Dit verschilt van traditionele systemen, omdat in traditionele systemen gebruik wordt gemaakt van een apart warmtepompcircuit en veelal synthetische koudemiddelen. Hernieuwbare energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum. Een batterij is op locatie geïnstalleerd voor de opslag van maximaal 1 megawatt. Het nieuwe distributiecentrum is uiteraard 100% voorzien van LED-verlichting met energiebesparende schakeling.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Hergebruik afval Het beperken en het scheiden van afval staat centraal gedurende de bouw, maar ook tijdens de exploitatie. In het distributiecentrum zijn ruimtes gereserveerd voor herbruikbaar afval. Het reduceren van plastic en het verbeteren van recycling zijn speerpunten van de Lidl. In 2025 moet het plasticverbruik bij Lidl in Nederland met minimaal 20 procent zijn verlaagd. Tegelijkertijd zullen in 2025 alle kunststof-verpakkingen voor 100% gerecycled moeten kunnen worden. Lidl stopt tevens met verkoop van plastic wegwerpartikelen.

Milieu

Ten aanzien van waterbesparing is in Oosterhout hetzelfde principe aangehouden als het voorgaande distributiecentrum. Ten behoeve van doorspoeling van de toiletten en urinoirs is een systeem met grijs water aangelegd. Dit systeem is aangesloten op een regenwateropvangtank. Om in de waterbehoefte te voorzien van spoelwater voor toiletten en urinoirs en om te voorzien in water ten behoeve van irrigatie van planten is gekozen voor een extra groot volume voor de opvang van regenwater. Het gebruik van regenwateropvang voor doorspoeling van toiletten en urinoirs is de eerste prioriteit. Indien aan deze eis is voldaan, kan regenwater gebruikt worden om te voorzien in de behoefte van water voor irrigatie of voor gebouw-/operationele processen. Het gebied kent in de huidige situatie een lage natuurwaarde. Na toepassing van de ecologische maatregelen creëert Lidl de juiste randvoorwaarden voor een groot aantal beschermde planten en dieren, die op dit moment niet aanwezig zijn in het plangebied. Op een gedeelte van het dak van het gebouw zijn een bruin en groen dak aangebracht wat een geschikte biotoop vormt voor onder andere de zwarte roodstaart. Op het dak kan deze vogelsoort in relatieve rust en veiligheid broeden. Op het terrein zijn steenuilenkasten en vleermuiskasten geplaatst. In het plangebied zijn hoogstamfruitbomen gepoot en is een bijenkast op een paal geplaatst. Deze maatregelen sluiten aan bij de nationale actie van Lidl waarmee de Lidl zich inzet voor de bij. Samen met leveranciers werkt Lidl aan de verduurzaming van groente en fruit door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en meer bloemen te zaaien. Ook gaat Lidl meer groen rondom de winkels en andere gebouwen creëren.

Circulariteit

Grondstoffen sparen Voor de productie van ons assortiment zijn grondstoffen nodig. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de negatieve impact op het milieu zo klein mogelijk te houden en de bodem, lucht, watervoorraden en biodiversiteit te beschermen. Dit doen we aan de hand van ons inkoopbeleid en samen met onze vaste leveranciers. Mede dankzij de duurzame keurmerken op de verpakkingen van onze producten is het ook voor de klant zichtbaar. Al een kwart van de omzet bij Lidl is afkomstig van producten met een duurzaamheidskeurmerk. De hoofddoelstellingen voor grondstoffen • 100% gecertificeerde kritische grondstoffen in 2025. • REset Plastic doelstellingen behalen in 2025. • 50% minder voedselverspilling in 2030 ten opzichte van 2018. • Tenminste 95% van onze reststromen wordt hergebruikt of gerecycled vanaf 2023.

Mobiliteit & Transport

Duurzaam transport Wij zetten ons al jaren in voor duurzaam transport. Door onze ritten zo efficiënt en optimaal mogelijk te plannen en de vrachtwagens zo vol mogelijk te beladen, verkleinen we het aantal kilometers en transportbewegingen. Inmiddels rijdt 15% van ons transport op bio-LNG, een vloeibaar gas gemaakt van onder andere organisch afval. Bovendien kiezen we steeds vaker voor elektrisch transport bij zwaar transport. Zo is de bevoorrading van Lidl Zero Almere Oosterwold 100% emissievrij, dankzij ons eerste elektrische laadplein voor zwaar transport bij ons distributiecentrum in Almere en het gebruik van twee elektrische vrachtwagens. Momenteel bestaat 20% van onze vloot uit elektrische (koel)trailers, die geen gebruik maken van diesel en daarnaast volledig stil zijn. Tweede ster Lean & Green Lidl zet zich al jaren in voor het terugdringen van de CO2 uitstoot die vrijkomt bij ons transport. In de afgelopen vijf jaar zijn we erin geslaagd een CO2-reductie van 30% te realiseren in onze logistiek. Door efficiënter transport met alternatieve brandstoffen tussen de periode 2015 en 2020 heeft Lidl in 2021 niet één, maar direct twee Lean & Green-sterren gekregen. Ons doel is om in 2023 Lean & Green drie sterren te behalen. Lean & Green (L&G) is een programma van de organisatie Connekt dat de reductie van CO2 door bedrijven in hun logistiek erkent via een sterrensysteem. Organisaties kunnen deelnemen aan het L&G-programma voor de landen waar zij transport inzetten. Lidl doet naast Nederland ook mee in Duitsland, Zwitserland en Spanje. Lidl is gestopt met invliegen groente en fruit Sinds 2022 zijn we gestopt met het invliegen van groente en fruit. Deze producten vervoeren we nu per boot, trein of vrachtwagen. Daarmee verminderen we de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het transport van onze producten.

Overig

Gezondheid op de werkvloer Bij Lidl vinden we het belangrijk dat medewerkers mentaal en lichamelijk lekker in hun vel zitten, zowel op het werk als privé. Daarom bieden we veel initiatieven aan voor een veilige en gezonde werkomgeving. Elk jaar stellen we een vitaliteitskalender op om medewerkers bewust te maken en te enthousiasmeren om gebruik te maken van het uitgebreide vitaliteitaanbod van Lidl. We dragen bij aan een goede gezondheid door onder meer gratis fruit, online fysiotherapie, workshops, vlogs, sportevenementen, hulp bij schulden, hulp bij ouderschap, lifestyle of mental coaching en advies van een diëtist. Om medewerkers te motiveren om meer te bewegen hebben we in 2022 een nieuw sportplatform gelanceerd: Sportclub Lidl. Medewerkers hebben via dit platform toegang tot een groot en voordelig sportaanbod. Ze kunnen deelnemen aan sportevenementen en challenges en deze zelf organiseren met collega’s. Ook bieden we een fietsplan aan waarmee collega’s een (elektrische) fiets kunnen aanschaffen met belastingvoordeel. In 2022 kochten 206 collega’s een fiets via het fietsplan. Stoppen met roken Sinds oktober 2021 verkoopt Lidl geen sigaretten en tabak meer. We vinden het belangrijk onze medewerkers mee te nemen bij onze ambitie voor een Rookvrije Generatie. Daarom motiveren we medewerkers om te stoppen met roken en bieden we elke medewerkers een gratis ‘stoppen met roken’-training aan die zij zelfs samen met hun partner kunnen doen. Diversiteit en inclusie We vinden het belangrijk dat Lidl een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving en we talent ontwikkelen en door laten groeien. We willen bij Lidl een omgeving creëren waarin iedereen, zowel klanten als collega’s, zichzelf kan zijn en zich thuis, veilig en welkom voelt. Een eerlijke en gelijke behandeling staat daarin centraal. We hebben hier verschillende programma’s en initiatieven voor. Naast opleidingsprogramma’s hebben we ook diversiteitsteams, het Jong Lidl netwerk, bieden we duobanen aan en hebben we een jaarlijks mentorprogramma. Een van onze doelen was om in 2022 30% vrouwen in leidinggevende functies te hebben. Dit doel is in 2022 behaald. Ook hebben we onze aanpak op diversiteit en inclusie verder uitgebreid met onder andere een buddyprogramma voor ouders. Daarnaast hebben we ook in 2022 ons weer extra ingezet voor het vergroten van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en mensen uit Oekraïne.

Betrokken bedrijven

BREEAM-Expert: Nieman Raadgevende Ingenieurs BREEAM- Assessor: Duurzaamheidscoach.nl Architect: FKG architecten aan de zaan Aannemer: Bouwbedrijf van de Ven Installateur: Kromwijk Elektro, Van Panhuis Installatietechniek, Voets & Donkers Koeltechniek Installatie-adviseur: Iv-Bouw Constructeur: Peters & van Leeuwen Ecoloog: Tauw

Maatregelen

Afvalscheiding en -preventie
Bandenspanning
Bedrijfskleding
Bevorderen energiezuinige rij- en vaarstijl
Bevordering biodiversiteit
Centrale balansventilatie
Dakisolatie
Diversiteit
Domotica
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Duurzaam vervoerplan
Elektrische auto’s
Elektrische oplaadpunten
Energiemonitor
Gebouwbeheersysteem (GBS)
Gevelisolatie
Gezondheid medewerkers
Groen / blauw dak
Groendak
Groene werkomgeving
Intern en extern HR-beleid
Inzet monitorings- en planningsinstrumenten voor transport
Isolerend glas, deuren & kozijnen
Kantine en (groot)keuken
Kleine isolerende maatregelen
Lage temperatuurverwarming (LTV)
Ledverlichting
Mechanische ventilatie
Mensenrechten
Natuurlijke ventilatie
Organisatiecultuur sociale missie
Parkeerbeleid
Print- en kopieerbeleid
PV-panelen
Rapporteren & monitoren
Regeling thuis- en/of telewerken
Reinigen en ontvetten
Schoonmaken
Serverruimte | ICT
Slimme meter
Sturen
Verpakken
Vloerisolatie
Warmte- en/of koudeopslag in de bodem (WKO)
Warmte-koudeopslag met open bron
Warmteterugwinning uit ventilatielucht

Over dit bedrijf

Het distributiecentrum is uitgevoerd in een gasloos energieconcept, gelijk aan het distributiecentrum in Waddinxveen. Het concept bestaat uit een warmte-/koudeopslag (WKO), gecombiPrivaterd met een warmtepomp. De restwarmte uit de koelinstallatie wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw. Een belangrijk aspect bij het energiezuinig ontwerpen van de installaties is de koppeling tussen de warenkoeling en de conditionering van de overige gebouwdelen. Er is gekozen voor hetzelfde concept als bij de gerealiseerde projecten, omdat het energie-efficiënt en duurzaam is. Daarnaast heeft de Lidl goede ervaringen met de systemen. Het is een beproefde en bewezen techniek.In het gehele systeem wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke koudemiddelen (ammoniak NH3 en koolstofdioxide CO2). Dit verschilt van traditionele systemen, omdat in traditionele systemen gebruik wordt gemaakt van een apart warmtepompcircuit en veelal synthetische koudemiddelen.Hernieuwbare energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum. Een batterij is op locatie geïnstalleerd voor de opslag van maximaal 1 megawatt.Het nieuwe distributiecentrum is uiteraard 100% voorzien van LED-verlichting met energiebesparende schakeling.

Bedrijfsdetails

Branche: Vervoer, post en opslag
Energielabel: A++++
Bouwjaar: 2018
250 of meer medewerkers
BREEAM

Cerficaat: Outstanding, BRL: 2014, versie 1.01

Kaart

Stel een vraag