Skip to main content

Koninklijke van Twist, Dordrecht

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit Overig

Thema’s

Bedrijfspand

Het volledige pand is voorzien van LED verlichting, bewegingssensoren en lichtkoepels. Verder wordt gebruik gemaakt van meer dan 750 zonnepanelen en heeft er een bodemreiniging plaatsgevonden.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Voor ons CO2-beleid stellen we periodieke doelstellingen op die door de directie worden beoordeeld.

We proberen onze bedrijfsprocessen al meer dan 40 jaar duurzaam in te richten, door actief te sturen op het reviseren van motoren. Een duurzaam en kosteneffectief alternatief voor complete vervanging van (oudere) installaties.

Iets minder ver terug in de toekomst, in 2013, is KVT als eerste revisiebedrijf onderscheiden met het ‘Erkend Duurzaam’ keurmerk en sinds 2017 met ‘Erkend Duurzaam Plus’. Hiermee wordt voldaan aan de Europese wetgeving rond het besparen van energie.

Momenteel wordt meer dan 50% van de elektriciteitsbehoefte met eigen zonnepanelen (meer dan 750) opgewekt. Het gebruik van alternatieve (duurzame) energie hebben we vervolgens ook toegepast op onze eigen product- en dienstverlening. Hierbij richten we ons onder andere op de ontwikkeling van waterstof en HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met BAM Infra, waarbij KVT als eerste in Nederland een waterstofmotor in een asfalteermachine heeft ingebouwd. Hiermee wordt ruim 80.000 kilogram aan Co2 op jaarbasis bespaard (https://www.baminfra.nl/nieuws/eerste-bouwmachine-met-waterstofverbrandingsmotor).

Bovenstaande prestatie ligt in lijn met onze doelstelling: een Co2 neutrale bedrijfsvoering in 2030. In de tussentijd werken we in een Co2 neutraal bedrijfspand, bieden we onze onderhoudsdiensten (gedeeltelijk) Co2 neutraal aan, bestaat ons inkoopbeleid zo veel mogelijk uit lokale partijen en proberen we te werken met gecombineerde transporten. Het afval wat hieruit voortkomt scheiden we zoveel mogelijk en mede hierdoor kan er veel gerecycled worden. Kortom; er wordt in eerste instantie geprobeerd om uitstoot te voorkomen, vervolgens om deze te verminderen en tot slot te compenseren waar (de technologische ontwikkelingen nog niet praktisch uitvoerbaar zijn) mogelijk.

Dit heeft geresulteerd in een daling van onze Co2 footprint met ongeveer 15% ten opzichte van 2011. Gezien het feit dat KVT sinds 2011 met bijna 100% is gegroeid is dit een mooie prestatie waar wij erg trots op zijn!

Milieu

We doen aan afvalscheiding, recycling, we zamelen oude olie in en we werken zo goed als paperless. Vanaf 2023 werken we ook in een Co2 neutraal bedrijfspand, door een (groot) gedeelte van de elektriciteit zelf op te wekken en de rest duurzaam in te kopen en/of te compenseren.

Circulariteit

Wij bieden de mogelijkheid tot reviseren aan. Reviseren is een duurzaam en kosteneffectief alternatief voor complete vervanging van (oudere) installaties. Hierdoor daalt het grondstofverbruik en neemt de levensduur toe.

Mobiliteit & Transport

Het wagenpark bestaat voor een groot deel uit elektrische auto’s en proberen dit beleid actief te stimuleren.

Overig

We bieden collega’s de mogelijkheid om verder te leren, we zetten collega’s op andere functies in, we proberen lokaal in werk te voorzien, we helpen de lokale scholen en bieden rondleidingen aan.

Ook zijn we sinds kort partner van de Excelsior Foundation, waarbij we proberen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden om te (re-)integreren.

Over dit bedrijf

Koninklijke van Twist … heeft het bedrijfspand voorzien van zonnepanelen, LED-verlichting en bewegingssensoren. Duurzame toepassingen in mobiliteit en circulariteit.
Duurzaamheid staat bij ons centraal! Dit is iets wat wij al sinds jaar en dag doen en waar wij veel energie van krijgen. 

Wij nemen als bedrijf onze verantwoordelijk en proberen dan ook in zoveel mogelijk aspecten van onze dagdagelijkse bedrijfsvoering rekening te houden met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hebben dit dan ook meegenomen in de visie van onze organisatie: 

‘’In de markt waarin de energietransitie in volle gang is, blijven wij mee veranderen met onze producten en diensten. Ons doel is samen, op een duurzame en innovatieve manier, beheersbaar te groeien. We willen eerlijk ondernemen en houden daarbij rekening met mens en milieu.’’

Bedrijfsdetails

Branche: Energie
50 – 250 medewerkers
Erkend Duurzaam, ISO 14001, Milieubarometer

Erkend Duurzaam (2013) Erkend Duurzaam Plus (2017) ISO 9001 (2015) ISO 14001 (2015) Veiligheidsladder – Trede 2 (2022) VCA** (2017) KIWA gecertificeerd (2018) SCIOS gecertificeerd (2016) https://www.kvt.nl/over-ons/kwaliteit-certificaten/

Kaart

Stel een vraag