Skip to main content

Gemeentehuis Papendrecht

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Circulariteit Mobiliteit

Thema’s

Bedrijfspand

Zonnepanelen, klimaatbeheersing, van het gas af, isolatie, laadpunt voertuigen. sensoren voor de verlichting, ledverlichting.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

De gemeente heeft een routekaart opgesteld, met als doel om als organisatie in 2030 CO2-neutraal te zijn. Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en wagenpark zijn de belangrijkste pijlers hierin. Maar wij kijken bijvoorbeeld ook naar de openbare verlichting in de gemeente.

Sinds 2021 heeft de gemeente een energiecontract voor in Nederland opgewekte groene stroom, daarmee is de uitstoot van CO2 op het gebied van elektriciteit al enorm afgenomen. Ten aanzien van beleid dat in het gemeentehuis wordt opgesteld en projecten die worden uitgevoerd, heeft de gemeente Papendrecht een duurzaamheidsprogramma opgesteld waarin wordt ingezet op de doelstellingen: – Papendrecht energieneutraal en fossielvrij in 2050 – een natuurinclusief en waterrobuust Papendrecht – Van minder grondstoffen en afval naar meer scheiding en hergebruik – Als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geven.

Circulariteit

Circulariteit speelt wel al een rol in het verduurzamingsproces, maar is vaak projectgebonden. Zo is de nieuwe brandweercentrale gebouwd met gerecycled beton en wordt sinds kort in de openbare ruimte in Papendrecht ook circulair straatmeubilair toegepast. In reconstructies in de openbare ruimte wordt ook altijd al gestreefd naar hergebruik van materialen waar mogelijk. Met een gestructureerde aanpak waarbij in het inkoop- en aanbestedingsbeleid meer voorwaarden zullen worden gesteld aan circulariteit wordt vanaf 2022 geëxperimenteerd, mede naar aanleiding van marktconsultatie.

Mobiliteit & Transport

Stapsgewijs gaan wij de komende paar jaar het gemeentelijke wagenpark verduurzamen. Vanaf 2021 rijden de handhavers al elektrisch.

Betrokken bedrijven

Strukton Worksphere bv

Maatregelen

Afvalscheiding en -preventie
Bewegingssensor
Daglichtsysteem
Diversiteit
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Elektrische auto’s
Energiemonitor
Gezondheid medewerkers
Intern en extern HR-beleid
Ledverlichting
Mensenrechten
Organisatiecultuur sociale missie
OV-abonnement vanuit werkgever
Rapporteren & monitoren
Schoonmaken
Slimme meter
Sturen
Tijdschakelklok
Vrijwilligerswerk

Over dit bedrijf

Gemeente Papendrecht … heeft een routekaart opgesteld, met als doel om als organisatie in 2030 CO2 neutraal te zijn. Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en wagenpark zijn de belangrijkste pijlers hierin. Maar wij kijken bijvoorbeeld ook naar de openbare verlichting in de gemeente. sinds 2021 heeft de gemeente een energiecontract voor in Nederland opgewekte groene stroom, daarmee is de uitstoot van CO2 op het gebied van elektriciteit al enorm afgenomen. Ten aanzien van beleid dat in het gemeentehuis wordt opgesteld en projecten die worden uitgevoerd, heeft de gemeente Papendrecht een duurzaamheidsprogramma opgesteld waarin wordt ingezet op de doelstellingen: – Papendrecht energieneutraal en fossielvrij in 2050 – een natuurinclusief en waterrobuust Papendrecht – Van minder grondstoffen en afval naar meer scheiding en hergebruik – Als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geven.

Bedrijfsdetails

Branche: Overheid
Energielabel: A
Bouwjaar: 1991
50 – 250 medewerkers

Kaart

Stel een vraag