Skip to main content

Gemeente Wageningen, Wageningen

Bedrijfspand Circulariteit Mobiliteit Overig

Thema’s

Bedrijfspand
  • op het pand zijn zonnepanelen geplaatst.
  • we hebben toiletten voorzien van een vacuümsysteem
  • om je handen schoon te maken na een wc-bezoek hebben we apparaten staan die wassen en drogen in 1,
  • geen zeep en geen doekjes.
  • we hebben in de pantry’s vermalers voor fruitafval – het waterbedrijf is blij met deze substantie.
  • koeling vindt plaats d.m.v topkoeling geplaats op het dak van het Stadhuis – het betreft hier een zelflerende installatie.
Circulariteit

Bij de inrichting van het Stadhuis zijn de gekochte items zoveel mogelijk circulair. Er is er veel aandacht geweest voor duurzaamheid (vloerbedekking, gordijnen, de tussenwanden) ook is al het hout dat gebruikt is rubberwood (Co2 containers), zijn er geen toxische stoffen gebruikt die veelal in coatings terug te vinden zijn. Alles demontabel zodat het hout makkelijk voor iets anders gebruikt kan worden.

Naast wat hierboven als is geschreven zijn we als opdrachtgever ook betrokken geweest bij de nieuwbouw van het sportcomplex ’t Binnenveld. https://www.galleo.co/project/sporthal-het-binnenveld

Bij alle aanbestedingen is er aandacht voor circulariteit. Dit staat standaard in onze templates. Omdat onze definitie en daarmee de ambitie van circulariteit hoog is, lukt dit niet altijd en dan kiezen we voor duurzaamheid.

Recente aanbestedingen zijn de warme draken automaten, bezorging post en pakketten, drukwerk, hardware.

Mobiliteit & Transport

Medewerkers die dat willen krijgen een NS-kaart voor zakelijk reizen. Je kan niet bij het stadhuis parkeren, er wordt zo gestimuleerd dat je met de fiets of OV komt

Overig

DIG (diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid) is een belangrijk thema binnen de Gemeente Wageningen. We hebben een DIG onderzoek uit laten voeren en uit de eerste analyse blijkt dat wij als organisatie op verschillende thema’s vergevorderd zijn t.o.v. andere organisaties.

De eindconclusie van dit onderzoek verwachten we in de loop van 2023.

Maatregelen

Bevorderen energiezuinige rij- en vaarstijl
Circulaire (kantoor)inrichting
Circulaire bedrijfsvoering
Diversiteit
Duurzaam vervoerplan
Gezondheid medewerkers
Groene werkomgeving
Intern en extern HR-beleid
Ledverlichting
Mensenrechten
Organisatiecultuur sociale missie
Parkeerbeleid
PV-panelen
Rapporteren & monitoren
Sturen
VR/HR(e)-ketel
Waterbesparende maatregelen

Over dit bedrijf

Gemeente Wageningen … heeft de ambitie om een duurzame samenleving na te streven zonder de gevolgen van beslissingen en keuzen af te wentelen op de toekomst of op andere landen en zonder grondstoffen of energie te verspillen. De gemeente heeft hier via haar eigen inkoopgedrag invloed op en heeft daarom besloten gemeentebreed in te zetten op de transitie naar een circulaire economie.

De Circulaire Economie beoogt bij een inkooptraject de hele economie te omvatten: van het moment van winnen van de grondstoffen tot het moment waarop de grondstof weer wordt hergebruikt. Het gaat zowel om wat er wordt gewonnen, hoe het wordt gewonnen en geproduceerd, hoe het wordt gebruikt en vervolgens keer op keer wordt hergebruikt. Het gaat niet alleen om milieuaspecten, maar ook de sociale aspecten (kinderarbeid, toxiciteit, en werkomstandigheden). 

Het uitgangspunt is dat de gemeente Wageningen waar mogelijk circulair inkoopt. Voor alle inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot circulair inkopen en dient het circulair inkopen onderdeel te zijn van het inkooptraject. Dit vraagt om voortdurende innovatie van aanbieders en het bewust inzetten van middelen door de opdrachtgevers/aanbesteders. 

Geheel circulair inkopen is in de praktijk niet altijd mogelijk, maar duurzaamheidscriteria opgesteld door de rijksoverheid kunnen altijd worden toegepast. (zie ook milieucriteriadocumenten op www.pianoo.nl)

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Door ondertekening van dit manifest geven we ondersteuning aan een landelijk gedragen initiatief en laten we zien waar de gemeente Wageningen voor staat. Zo geven wij tevens een signaal aan de samenleving dat wij onze voorbeeldrol als overheid serieus nemen.

Milieudoelstelling

De gemeente Wageningen is ambitieus en heeft zich ten doel gesteld om alles wat de gemeentelijke organisatie inkoopt vanaf 2050 volledig circulair te doen. Vanaf 2030 wordt er 50% minder fossiele grondstoffen gebruikt en vindt productie plaats met behulp van hernieuwbare energie. Om dit te realiseren gaat de gemeente de uitdaging aan om met het bedrijfsleven en instellingen samen te werken en deze stappen gezamenlijk te zetten. Ook werken we aan “circulaire productieketens”. Hiermee bedoelen we het stimuleren van circulair bouwen en het gebruik van circulaire bouwmaterialen en het circulair inkopen voor de gemeentelijke organisatie.

Bedrijfsdetails

Branche: Overheid
Bouwjaar: 1862
250 of meer medewerkers

Kaart

Stel een vraag