Skip to main content

Farm Nescio, Bleskensgraaf

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu

Thema’s

Bedrijfspand

Ook op energiegebied hebben we de nodige investeringen gedaan. Er liggen 1350 zonnepanelen op het dak waarmee we genoeg energie produceren voor ons eigen gebruik en 40 huishoudens. Onze tip is dan ook: zorg bij de bouw van een nieuwe stal meteen dat het dak sterk genoeg is voor zonnepanelen. Daar kun je later profijt van hebben.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Het melken en voeren gaat volledig automatisch en elektrisch.

Milieu

De nieuwste innovatie is de Lely-sphere. Dit stalsysteem reduceert de ammoniakemissie met 70%. Dit is de oplossing van het stikstofprobleem. De ammoniak wordt omgezet in kunstmest, waardoor wij de kringloop sluitend kunnen maken en zonder kunstmest kunnen ondernemen.

Maatregelen

PV-panelen
Terugdringen van broeikasgasemissies

Over dit bedrijf

Farm Nescio … is een melkveehouderij met zonnepanelen voor eigen gebruik en 40 huishoudens. Lely-sphere stalsysteem dat ammoniak reduceert met 70%. 

Farm Nescio is een melkveehouderij in Bleskensgraaf, gemeente Molenlanden. Wij houden 190 melkkoeien en 90 hectare grasland. Wij zijn een modern bedrijf dat zoveel mogelijk dier-, milieu- en klimaatvriendelijk produceert. Zo gaat het melken en het voeren volledig automatisch en elektrisch, door het gebruik van de Lely-sphere. Dit gaat niet alleen het stikstofprobleem tegen, maar draagt ook bij aan een betere bodem.

Op het dak van de stal liggen zonnepanelen. 

 

Bedrijfsdetails

Branche: Agrosector

Kaart

Stel een vraag