Skip to main content

Drukkerij Holland B.V. – Waardewenders B.V., Alphen aan de Rijn

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit

Thema’s

Bedrijfspand

Duurzaamheid zit ’m niet alleen in materialen, maar ook in alles eromheen. Daarom hebben we onze lampen vervangen door ledverlichting, letten we scherp op ons energieverbruik en is de energie díé we gebruiken honderd procent groene stroom en gas. Groene stroom is weliswaar duurder dan grijze stroom, maar we vinden groene keuzes net zo belangrijk als het getal onder de streep.

Productie van verwerking bermgras en andere organische reststromen vindt plaats op een boerderij waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van groene stroom. Deze stroom wordt ter plaatse opgewekt met zonnepanelen van de staldaken. Het bermgras en andere organische stromen, zoals bloemenresten, worden zo efficiënt mogelijk gedroogd (indien nodig). Dit gebeurt overwegend in de buitenlucht, waarbij zon en wind borg staan voor goede en snelle droging.

Voor een jaarronde verwerking wordt een energiezuinige droogunit in gebruik genomen die eveneens uitsluitend van de zonnestroom wordt voorzien.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties
  • Voor al ons drukwerk gebruiken we uitsluitend BIO-inkt (inkt op plantaardige basis).
  • De drukplaatvervaardiging is geheel chemieloos.
  • Het alcoholverbruik in het drukproces is sterk gereduceerd naar 2% waar de norm 5% is.
  • De afvalinzameling vindt volledig gescheiden plaats: restafval (beperkt), plastic, papier (wit, bont en reifels), karton, aluminium drukplaten. Dit gebeurt conform wettelijke regelgeving en voldoet aan de informatieplicht Energiebesparing (RVO) sinds 2019. Er vindt een 3-jaarlijkse keuring plaats door Bureau Veritas.
  • Print- en drukproces zodanig ingericht dat alternatieve papiersoorten met natuurlijke reststromen, zoals bermgras etc., probleemloos verwerkt worden. Inmiddels is er ook nieuw papier ontwikkeld dat geheel boomvrij is en uitsluitend bestaat uit stro en ecologisch beheerd bermgras.

Drukkerij Holland wil vanuit een duurzame missie bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en levert producties met papier waarmee tenminste 42% CO2 wordt bespaard t.o.v. regulier wit papier.

Door producties in te vullen vanaf concept/vormgeving t/m eindproduct is van meet-af-aan te sturen op efficiënte en doelmatige productie in afstemming met relaties. Dit wordt onderstreept doordat veel in eigen huis plaatsvindt, hetgeen transportbewegingen sterk beperkt, efficiency bevordert en doelmatigheid voor ogen stelt.

Milieu

Waardewenders verwerkt bermgras van ecologisch beheerde bermen. Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd aan de bevordering van de biodiversiteit. Dit is ook gerapporteerd in het NL Greenlabel-rapport. Door uitsluitend van dergelijke bermen te gebruiken, bevorderen we i.s.m. groenbeheerders en gemeenten het omvormen van reguliere naar ecologisch beheerde bermen (zie ook website kleurkeur/vlinderstichting).

Papier, door Waardewenders ontwikkeld, bevat grotendeels gerecyclede Nederlandse grondstof en bermgras; een klein deel is nieuwe cellulose, afkomstig uit België. Hiermee is de gemiddelde afstand in de keten van herkomst grondstof tot realisatie eindproduct, 83 km. Daarnaast is het papier niet gebleekt, heeft het hele fijne zichtbare bermgrasvezel en een CO2-reductie t.o.v. regulier wit papier van tenminste 42% (factor transport niet meegerekend).

Circulariteit

Drukkerij Holland is gelieerd aan Waardewenders in een circulaire keten, waarmee impact op duurzaamheid en circulariteit concreet ingevuld wordt. Hierbij worden diverse ketenpartners aangezocht en betrokken.

Drukkerij Holland en Waardewenders zijn gecertificeerd bij NL Greenlabel. Het gehele proces van realisatie van papier met bermgras (van ecologisch beheerde percelen) t/m productie en levering bij de klant, is erkend met duurzaamheidspaspoort A (hoogste score). Dit is beoordeeld door Stabilitas i.s.m. Royal Haskoning/DHV.

Mobiliteit & Transport

Drukkerij Holland bv conformeert zich aan en past onverkort de minimaal geldende CAO-afspraken toe. Een prettige en open werksfeer wordt bevorderd door een flexibele houding m.b.t. werktijden en inzet. Een grote mate van loyaliteit is aanwezig, waardoor heel effectief ingespeeld kan worden op de (nog wel eens) fluctuerende productiebezetting.

Drukkerij Holland is een erkend opleidingsbedrijf voor BBL-leerlingen op het gebied van grafische productie en logistiek.

Waardewenders en drukkerij Holland weten zich ook maatschappelijk verantwoordelijk. Er wordt een educatieprogramma opgezet, waarbij de burger en de jeugd betrokken wordt bij de concrete realisatie van circulariteit. Hierdoor komt er oog voor mogelijkheden en brengen we het zo dichtbij dat het in eigen omgeving ook toegepast kan gaan worden. Deze bewustwording gaat een versnelling geven in toegepast gebruik. Vanuit impact willen we met gelijkgestemde ketenpartners optrekken.

Maatregelen

Afvalscheiding en -preventie
Circulair productieproces
Ledverlichting
Print- en kopieerbeleid
PV-panelen
Samenwerking in productieketen en kennisdeling

Over dit bedrijf

Drukkerij Holland … drukwerk zonder zorgen – dat is ons uitgangspunt. Als full-service drukkerij regelen we je drukwerk op zo’n manier dat je er geen omkijken meer naar hebt. We werken met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en vooral met persoonlijke aandacht. Die mix levert steevast drukwerk op waar je niet omheen kunt.

Met Drukkerij Holland kies je voor duurzaam. We investeren namelijk bewust in circulaire productie en gaan zuinig om met onze energie en grondstoffen. Drukwerk met een groene basis; dat is waar we voor staan.

Met onze transparante keten en het verhaal met betrekking tot impact, willen we onze relaties ook in de gelegenheid stellen om dit verder te brengen. Zo kan verantwoord papier vanuit een transparante keten, concreet aansluiten bij de missie van een duurzaam/circulair bedrijf. Daarmee dragen we gezamenlijk bij aan klimaatadaptatie en perspectief op de te bereiken doelstellingen 2030/2050

Waardewenders BV … zorgt met nieuwe toepassingen voor reststromen

De aarde raakt uitgeput, nieuwe grondstoffen zijn schaars en organische reststromen worden gecomposteerd, waarbij onder andere de opgeslagen CO² weer vrijkomt. Door de reststromen te verwerken tot grondstoffen voor biobased producten, wil Waardewenders bijdragen aan duurzaamheid, een betere leefomgeving en een circulaire economie.

In samenwerking met verschillende organisaties en bedrijven wordt al papier gemaakt met onder andere bermgras, rozenafval en cacaodoppen, waarbij het hele proces van reststroom tot eindproduct transparant is.

 

Bedrijfsdetails

Branche: ICT, media en communicatie
10 – 50 medewerkers

Drukkerij Holland bv is lid van de branche-organisatie Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO). Drukkerij Holland bv en waardewenders bv zijn beide FSC-gecertificeerd.

Kaart

Stel een vraag