Skip to main content

De Lek Beton, Groot-Ammers

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Circulariteit Mobiliteit Overig

Thema’s

Bedrijfspand

Ons kantoor beschikt over energielabel A+++, onder andere door een warmtepomp met WKO en energiezuinige verlichting.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

De Lek Beton gebruikt primaire grondstoffen zoals zand en grind die per schip worden aangevoerd. Dit heeft een lagere milieubelasting.

Bij de keuze van het cement wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van klinkerarme cementsoorten. De reststoffen (zand, grind en cementwater) uit ons eigen productieproces worden hergebruikt.

Daarnaast maken we gebruik van betongranulaat (gebroken betonpuin) als grondstof voor de productie van nieuwe betonmortel. Samen met een modern productiebedrijf zijn we in staat onze CO2-uitstoot flink te verminderen en de afvalproductie tot nagenoeg nul te beperken.

Maar ook verantwoord landgebruik, arbeidsveiligheid, integriteit en klantgerichtheid spelen een belangrijke rol in onze manier van ondernemen.

Circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit zijn nauw met elkaar verbonden. Ze vormen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bij de sector betrokken partijen. Levensduur en circulariteit krijgen in dat licht daarom onze volledige aandacht. Het zijn aspecten waarmee beton zich als materiaal kan onderscheiden. Dat betekent dat niet alleen het gebruik van secundaire grondstoffen in de bouwfase onze aandacht heeft, ook in de ontwerpfase moet men rekening houden met circulaire doelstellingen. Slim ontwerp maakt hergebruik van materialen immers gemakkelijker.

Secundaire toeslagstoffen zoals betongranulaat en vliegas worden steeds meer toegepast. Het verschilt per toepassing wat de toegestane hoeveelheden secundair materiaal in een kuub beton zijn.

Mobiliteit & Transport

Onze chauffeurs krijgen training in zuinig en veilig rijden. Dat heeft de laatste vijf jaar positief uitgepakt. Het vermindert brandstofgebruik en de emissie van CO2. Daarnaast tanken we CO2-saving diesel (30% HVO). De CO2-emissie van ons transport is sinds 2010 met meer dan 20% gedaald. Bijkomende gunstige effecten zijn geluidsreductie door het rijden in lagere toerentallen, schonere lucht en een grotere verkeersveiligheid.

Om milieubelasting verder te minimaliseren, worden grondstoffen zoveel mogelijk met grote schepen aangevoerd en minder over de weg. Er wordt gestreefd naar een optimale inzet van transportmiddelen tussen de bron van de grondstof, de opslag, eventuele bewerkingslocaties en de afnemer. We investeren in truckmixers met de schoonste motoren (EURO VI) en doen mee met een innovatietraject voor een waterstof truckmixer.

Overig

De medewerkers die code95 hebben, krijgen ieder jaar een relevante opleiding aangeboden. Zo houden we de kennis up to date en voldoen ze iedere 5 jaar aan de vereiste punten. Daarnaast is er gekozen om bovenop het VCA-diploma de Generieke Poort Instructie (GPI) te laten volgen. Het doel van deze GPI is een hoger veiligheidsbewustzijn-niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats.

We werken in een sector waarin veel van onze medewerkers wordt gevraagd. Naast hetgeen is vastgelegd in onze CAO, doen wij graag een stapje extra.

Maatregelen

Bevorderen energiezuinige rij- en vaarstijl
Circulair productieproces
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Optimalisatie productieproces
Samenwerking in productieketen en kennisdeling

Over dit bedrijf

De Lek Beton … vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen geen eindbestemming maar een dagelijks proces. Duurzaamheid is dan ook één van de uitgangspunten bij onze bedrijfsvoering. De Lek Beton zet zich in voor een circulaire keten en het verlagen van de CO2-emmissies. Beton heeft al eeuwen bestaansrecht als veelzijdig bouwmateriaal. Wij zien deze rol ook in een duurzame samenleving. Zo werken we als zelfstandig familiebedrijf sinds 1965 aan onze visie een betrouwbare en duurzame werkgever en partner in de bouw te zijn en blijven.

Bedrijfsdetails

Branche: Industrie
Energielabel: A+++
Bouwjaar: 2009
10 – 50 medewerkers

CSC-keurmerkDe Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton. Met het hiervoor ontwikkelde Keurmerk geven bedrijven zichtbaar rekenschap van hun ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap en het duurzaam produceren van beton. Het CSC-certificaat mag alleen worden gevoerd als men voldoet aan strenge eisen ten aanzien van bedrijfsvoering en management, milieuaspecten, sociale aspecten zoals arbeidsveiligheid en economische aspecten zoals integriteit en bedrijfsethiek. Op dit moment zijn er in Nederland drie Certificerende Instellingen bevoegd om een beoordelingstraject uit te voeren en eventueel te certificeren: KIWA, SKG-IKOB en SGS.

Kaart

Stel een vraag