Skip to main content

Bolidt, Hendrik-Ido-Ambacht

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit Overig

Thema’s

Bedrijfspand

In het hoofdkantoor van Bolidt in Hendrik-Ido-Ambacht zijn alle ruimtes voorzien van daglichtschakeling, met bewegingsmelders. Bovendien wordt de TL-verlichting geschakeld met hoogfrequente voorschakelapparatuur en is er gekozen voor TL-lampen met zeer hoge lichtopbrengst.

Het hoofdkantoor van Bolidt is tevens voorzien van een klimaatsysteem, dat zo goed mogelijk gebruikmaakt van de weersomstandigheden. Zo wordt verkoeling van het pand deels verzorgd door automatische regulering van koele buitenlucht, waardoor het gebruik van energieverslindende airco’s tot een minimum kan worden beperkt.

Bovendien hebben we gekozen voor CV-ketels met modulerende branders, waardoor deze alleen in extreme omstandigheden op vol vermogen hoeven te werken. De luchtcompressoren zijn voorzien van modulerende motoren.

Ook bij de schoonmaak van ons kantoor wordt het milieu gerespecteerd. Door toepassing van nieuwe reinigingstechnieken worden er bij Bolidt slechts 1x per maand chemische stoffen ingezet om vloeren te reinigen. Ook voor hardnekkige vlekvorming in sanitaire ruimtes wordt slechts sporadisch een chemisch product ingezet. Voor de overige reinigingswerkzaamheden wordt uitsluitend water toegepast.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

Bolidt stelt hoge eisen aan haar grondstofleveranciers. Hier worden duurzaamheidscriteria nadrukkelijk meegewogen. Daarom zoeken wij onze leveranciers zoveel mogelijk in de nabijheid van ons hoofdkantoor, zodat grondstoffen kunnen worden aangeleverd met zo min mogelijk transport. Onnodige CO2-uitstoot wordt daarmee voorkomen.

Milieu

De volledige organisatie van Bolidt is erop gericht om met behoud van maximale kwaliteit en efficiency het milieu minimaal te belasten. Waar mogelijk voeren we hierin voortdurend verdere verbeteringen door.

Circulariteit

In onze fabriek wordt alle afval voor 99% gescheiden. Indien er restmateriaal retour komt van applicatie dat niet direct kan worden hergebruikt, wordt het materiaal opgewerkt tot een bruikbaar nieuw product, zoals Cradle 2 Cradle Grey.

Daarnaast worden alle lege blikken en vaten na gebruik gereinigd en hergebruikt. De door beschadiging onbruikbare verpakkingen worden ingenomen door een professionele afvalverwerker, die het shreddert en gereed maakt voor gebruik in andere producten.

Onze afvalverwerkers worden ook zorgvuldig geselecteerd. Het uitgangspunt van Bolidt is dat afval niet bestaat. Onze afvalstromen hebben altijd een restwaarde ten aanzien van hergebruik en/of energie. Zo krijgt al ons restmateriaal een tweede leven.

Papier wordt gerecycled en B-hout wordt verwerkt tot papier of tot houtsnippers.

Kapotte pallets worden gerepareerd, bouw- en sloopafval wordt gescheiden en hergebruikt in de wegenbouw. Vaten worden gedraineerd, gereinigd en worden hergebruikt. Blikken met verontreinigde inhoud wordt gescheiden en verbrand, dit levert nieuwe energie op. Het blik wordt geshredderd en komt terug in de staalindustrie.

Op een aantal locaties beschikt Bolidt over een eigen milieustraat. Alle blikken worden hier in een stikstofbad 100% gereinigd en gerecycled. De lege mengblikken worden beschouwd als oud ijzer en tot nieuwe ijzerproducten verwerkt.

Mobiliteit & Transport

Bolidt beschikt over een uitgebreid wagenpark, waarbij we de impact op het milieu nauwlettend in de gaten houden.

Zo hebben we gekozen voor elektrische personenwagens; een bundeling van technologie gericht op de besparing van brandstof en het verlagen van de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden. Al onze bedrijfswagens zijn voorzien van roetfilters.

Overig

Wij zijn in staat just-in-time in stuks in te kopen, waardoor het aantal transporten wordt geminimaliseerd en waardoor er geen onnodige voorraad van grondstoffen nodig is. Bovendien werken we met een netwerk van eigen en externe transporteurs, waardoor we een hoogst efficiënte transportplanning kunnen hanteren.

Gevolg is dat de CO2-uitstoot voor de aanvoer van materialen beperkt is. Steeds modernere productieplanningen stellen Bolidt in staat zo efficiënt mogelijk te produceren, van wit naar zwart.

Maatregelen

Bewegingssensor
Daglichtsysteem
Elektrische auto’s
Elektrische oplaadpunten
Koelen met koude buitenlucht

Over dit bedrijf

Bolidt …heeft het bedrijfspand verduurzaamd door aanpassingen in de verlichting en het klimaatsysteem. Circulariteit, Mobiliteit en HRM-beleid. “If you don’t think about the future, you cannot have one” Deze gedachte was 58 jaar geleden één van de belangrijkste motivaties om Bolidt op te richten: de dag van morgen invullen met innovatieve toepassingen in kunststof. 28 februari 1964: de heren Bol en Schmidt, twee mannen van 30 jarige leeftijd besluiten voor zichzelf te beginnen en richten Bolidt Maatschappij tot Exploitatie van Kunststoffen en Bouwwerken op. De beide ondernemers werkten voorheen bij Sikkens. De één had een weg- en waterbouwkundige achtergrond, de ander een scheikundige.

Nu, 58 jaar verder leeft de gedachte nog altijd voort en denken wij bij Bolidt elke dag aan het invullen van de toekomst met kunststof als hoofdingrediënt. Onze missie is om traditionele materialen te vervangen om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving en milieu op gebied van veiligheid, duurzaamheid, energie & data, design en hygiëne.

Bedrijfsdetails

Branche: Industrie
Energielabel: Onbekend
Bouwjaar: 2019
250 of meer medewerkers
BREEAM, ISO 14001

EN-ISO 9001: 2015 Scope: verkoop, ontwikkeling, productie en applicatie van koud hardende kunststoffen onder andere voor afwerking en bescherming van beton en staal. EN-ISO 14001: 2015 Scope: verkoop, ontwikkeling, productie en applicatie van koud hardende kunststoffen onder andere voor afwerking en bescherming van beton en staal. VCA**: 2017/6.0 Scope: het verrichten van applicatiediensten met koudhardende kunststofsystemen, onder andere voor afwerking en bescherming van beton en staal. KIWA Scope: Kunststofslijtlagen op stalen, houten en betonnen ondergronden van kunstwerken.

Kaart

Stel een vraag