Skip to main content

Melkveehouderij Mattias Verhoef / Proeftuin Veenweiden, Brandwijk

Maatregelen

Over dit bedrijf

Melkveehouderij Mattias Verhoef / Proeftuin Veenweiden … is een biologisch melkveebedrijf. In het bedrijf proberen we de koeien te voeren zo veel mogelijk wat natuurlijk is (zoals in schepping is bedoeld). Dat betekend met zo min mogelijk input van buiten het bedrijf, en zoveel mogelijk natuurlijk gedrag (bv kalf bij de koe). Verder proberen wij met verschillende projecten, zoals waterinfiltratie systeem voor bodemdaling, agroforestry bomen voor koeien, en kijken we binnen een project om stikstof, methaan en co2 te reduceren. Verder werken we samen met Staatsbosbeheer om samen de biodiversiteit te versterken. Ook is het eerste Tiny house geplaatst, een verdienmodel voor ons maar ook gelijk maatschappelijke oplossing. 

Kaart

Stel een vraag