Skip to main content

Lidl DC Oosterhout, Oosterhout

Maatregelen

Over dit bedrijf

Het distributiecentrum is uitgevoerd in een gasloos energieconcept, gelijk aan het distributiecentrum in Waddinxveen. Het concept bestaat uit een warmte-/koudeopslag (WKO), gecombiPrivaterd met een warmtepomp. De restwarmte uit de koelinstallatie wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw. Een belangrijk aspect bij het energiezuinig ontwerpen van de installaties is de koppeling tussen de warenkoeling en de conditionering van de overige gebouwdelen. Er is gekozen voor hetzelfde concept als bij de gerealiseerde projecten, omdat het energie-efficiënt en duurzaam is. Daarnaast heeft de Lidl goede ervaringen met de systemen. Het is een beproefde en bewezen techniek.In het gehele systeem wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke koudemiddelen (ammoniak NH3 en koolstofdioxide CO2). Dit verschilt van traditionele systemen, omdat in traditionele systemen gebruik wordt gemaakt van een apart warmtepompcircuit en veelal synthetische koudemiddelen.Hernieuwbare energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum. Een batterij is op locatie geïnstalleerd voor de opslag van maximaal 1 megawatt.Het nieuwe distributiecentrum is uiteraard 100% voorzien van LED-verlichting met energiebesparende schakeling.

Kaart

Stel een vraag