Skip to main content

Biosintrum, Oosterwolde

Maatregelen

Over dit bedrijf

In het Biosintrum werken we samen met overheid, onderwijs en ondernemers aan duurzame oplossingen, bij ons is het Leer- en Kennis centrum Bodem gevestigd waar we samen met Van Hall Larenstein en andere groen opleidingen kijken naar duurzaam bodem beheer om bijvoorbeeld te ondersteunen bij nieuwe verdienmodellen voor agrariërs, denk hierbij aan klimaat adaptieve en klimaat mitigerende maatregelen.

Kaart

Stel een vraag