Skip to main content

Gemeentehuis Papendrecht

Maatregelen

Over dit bedrijf

Gemeente Papendrecht … heeft een routekaart opgesteld, met als doel om als organisatie in 2030 CO2 neutraal te zijn. Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en wagenpark zijn de belangrijkste pijlers hierin. Maar wij kijken bijvoorbeeld ook naar de openbare verlichting in de gemeente. sinds 2021 heeft de gemeente een energiecontract voor in Nederland opgewekte groene stroom, daarmee is de uitstoot van CO2 op het gebied van elektriciteit al enorm afgenomen. Ten aanzien van beleid dat in het gemeentehuis wordt opgesteld en projecten die worden uitgevoerd, heeft de gemeente Papendrecht een duurzaamheidsprogramma opgesteld waarin wordt ingezet op de doelstellingen: – Papendrecht energieneutraal en fossielvrij in 2050 – een natuurinclusief en waterrobuust Papendrecht – Van minder grondstoffen en afval naar meer scheiding en hergebruik – Als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geven.

Kaart

Stel een vraag